Åtgärder som höjer tågens punktlighet

Med förbättrad tidtabellsplanering, tydligare instruktioner till resenärer på järnvägsstationerna och en järnväg som klarar vårt svenska klimat kan antalet avgångar som anländer i tid öka väsentligt, det visar Carl-William Palmqvist som disputerar med en avhandling om förseningar i Sveriges tågtrafik.

  • Av: K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik