Psyke, ägande och förortslandskap

I det konstnärliga forskningsprojekt Platsens Poetik som jag arbetar med på Arkitekturmuseet undersöker jag hur människor relaterar till natur- och kulturlandskap över tid. Människor knyter an till jord på liknande sätt som till varandra som jag ser det, och vi kan förvägras tillhörighet och stötas bort från den jord vi bebor. Jag närmar mig hur…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum