Plattformsuppdraget avslutas och Rådet för levande städer upprättas

Plattformen för hållbar stadsutveckling efterföljs av Rådet för levande städer, en konstellation bestående av 10 myndigheter vars uppdrag sträcker sig fram till 2022. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande idag. Efter tre intensiva år avslutas uppdraget för Plattformen för hållbar stadsutveckling. Istället tillsätts Rådet för hållbara städer, en konstellation bestående av Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för…

  • Av: Hållbar Stad

Titta i backspegeln för att se in i kristallkulan

Den här veckan har för min del bjudit på en kick-off i forskningsprojektet UrbanHIST på legendariska Bauhausuniversitetet i Weimar. Projektet som är finansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 involverar ett stort antal aktörer i ett spännande samarbete. Bland annat medverkar en rad olika universitet i Europa där urbaniseringens påverkan det senaste århundradet ska…

  • Av: Patrik Faming

Urbaniseringens utmaningar och möjligheter

Jag blev inbjuden att vara med och lyssna av rundabordssamtalet med Karolina Skog kring hållbara transporter och ren luft i Norrköping fredagen den 21 april. Jag såg fram emot mötet och tänkte även nyttja tillfället att prata vidare kring tidplanen och Plattformens bidrag i processen med skrivelsen ”levande städer”. [caption id="attachment_9" align="alignright" width="200"] Patrik Faming[/caption]…

  • Av: Patrik Faming

En nationell stadsutvecklingspolitik i sikte!

Behovet av en nationell stadsutvecklingspolitik är stort menade Karolina i det läge vi står mitt i med en hög byggtakt. Det finns gott om risker och fallgropar, men samtidigt också många möjligheter till hållbara lösningar. Många av de hållbara lösningar finns i våra urbana miljöer. Plattformen blev inbjudna av miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog till ett rundabordssamtal på Rosenbad fredagen den 7 april inför ministerns skrivelse om levande städer som ska presenteras efter sommaren.

  • Av: Patrik Faming

Är det vi bygger vackert, funktionellt och hållbart?

Hej och välkommen till Plattformen för hållbar stadsutveckling. Uppdraget som Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket har haft tillsammans sedan 2014 i syfte att öka samordningen, samverkan, kunskapsutveckling, Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte inom det spännande fältet hållbar stadsutveckling.

  • Av: Patrik Faming

DEN NYA PLATTFORMEN FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

160 representanter för bland annat myndigheter, kommunala organ och NGOs deltog i konventet på Nalen i Stockholm den 4 december om statens nya plattform för hållbar stadsutveckling. Foto: Elsa Mångård/Boverket. Nu håller statens nya plattform för hållbar stadsutveckling på att ta form. Vid ett konvent på Nalen i Stockholm den 4 december diskuterades fyra föreslagna…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB