Skeppsvrak vid Kastellholmen

Den förmodade Grå Ulven, byggd 1645 i Neustadt. Foto: Emma Göransson 2014-02-03 I staden finns tidslager gömda under marken där vi går. Det är materiella minnen om de människor som gick före oss, men det handlar också om själva landskapets historia. Det är sällan en stad byggs färdig från början, som till exempel Brasília, huvudstad…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum

Projektet Nairobi-Stockholm i Fittja

Foto: Emma Göransson Det konstnärliga forskningsprojektet Platsens poetik, Arkitekturmuseet, bjöd Lydia W Muthuma, konstnär och forskare från Nairobi, Kenya, på en platsspecifik skriv-workshop i Fittja onsdag 13 mars 2013. Vi skrev våra upplevelser av olika utemiljöer i Fittja under tystnad. Ljud, ljus, vind, djur och människor kom in i skrivandet. Lydia promenerade för första gången…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum

Platsspecifik skrivworkshop i Fittja

Foto: Emma Göransson Forskningsprojektet Platsens poetik vid Arkitekturmuseet i Stockholm hade sin första platsspecifika workshop fredagen 12 oktober i Fittja, Botkyrka kommun. Temat var upplevelser av den kulturhistoriska dimensionen av offentliga platser i förortslandskapet. En sådan kollektiv och konstnärligt uttryckt upplevelse av en plats kan skapa tillhörighetskänslor både till de andra människorna som deltar och…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum

Materiella minnen och dolda landskap

Foto: Emma Göransson Hur får platser mening för människor och vad händer när de tappar den, när platser blir obygder, utmarker eller ”icke-platser”? I Stockholms förorter har ofta historiska natur- och kulturlandskap raderats ut, och ett nytt, skenbart ”historielöst” landskap har konstruerats i utstuderade kulturpolitiska syften och med ödesdigra konsekvenser för människor som nu lever…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum

Psyke, ägande och förortslandskap

I det konstnärliga forskningsprojekt Platsens Poetik som jag arbetar med på Arkitekturmuseet undersöker jag hur människor relaterar till natur- och kulturlandskap över tid. Människor knyter an till jord på liknande sätt som till varandra som jag ser det, och vi kan förvägras tillhörighet och stötas bort från den jord vi bebor. Jag närmar mig hur…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum