Arbeta smart inom planering & byggande 2018

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige och Lantmäteriet konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018. Tid: Programstart kl 10.00 dag 1, slut kl 16.00 dag 2. Anmälan: Öppnar i februari. För uppdaterad information, se Geoforums hemsida Arbeta smart inom planering & byggande 2018 är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom…

 • Av: Geoforum Sverige och Lantmäteriet

  Urban Research – Growing Cities

  Growing Cities; who’s having access to what, where and how? URBAN RESEARCH invites university scholars and practitioners to a seminar about urban planning and the classical political phrase: “who gets what, where and how?”  More specifically, the seminar presents the developments that have evolved in Pretoria, South Africa for the last couple of decades, and…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Vägen till ett snabbare bostadsbyggande Halmstads samhällsbyggnadsmodell gott exempel när Plattformen besöker Göteborg

   Halmstad brukar lyftas fram som ett gott exempel när det gäller att förkorta tiden mellan idé och inflyttning. Det är ingen slump. Enligt Cecilia Bergström, planchef, och Sara Jakobsson, mark- och exploateringschef som båda medverkade under SKL:s och Plattformens turnéstopp i Göteborg är detta resultatet av en medveten omstrukturering och en ny samhällsbyggnadsmodell. Över 80…

   • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

    Utan interaktion ingen integration

    I dagens samhälle ser vi allt fler indikatorer på att klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar, vilket leder till att människor isoleras från varandra i allt större utsträckning. I många plandokument lyfts den blandade staden, med mötesplatser och social mångfald fram som en lösning för att skapa socialt hållbara städer utan marginalisering och exkludering. Men är…

    • Av: SLU

     Samarbete vid planering av Lindängens Centrum

     Planering av Lindängens centrum i Malmö har pågått under flera år och nu har samrådsperioden för det nya detaljplaneförslaget avslutats. Malmöborna i Lindängen har många gånger fått svara på vad de tycker om sitt område, och det är resultatet av dessa dialoger och samtal som ligger till grund för planarbetet. Mycket lite har hittills förändrats…

     • Av: Hållbart Malmö

      Medborgardeltagande utvecklar stadsplanerarens yrkesroll

      Att definiera social hållbarhet är svårt, ännu svårare är det att realisera visionerna om en rättvis, trygg och trivsam stad. Terese Bruhn, masterstudent på SLU, menar att medborgardialogen är ett viktigt medel för att uppnå social hållbarhet. Men det kräver att stadsplanerarens yrkesroll utvecklas och att medborgardialog blir en självklar del av planprocesserna. Det finns…

      • Av: SLU

       Planera in ekosystemtjänsterna!

       Allt tyder på att ekosystemtjänsterna i stadsmiljön behöver skyddas i större utsträckning. Med ett nytt sätt att tänka kan vi till och med stärka dem. Projektet Malmö Ekosystemtjänster – MEST – undersöker om, och i så fall var, hur och när i planprocessen det är lämpligt att ta hänsyn till ekosystemtjänster.

       • Av: Malmö stad

        Kulturmiljö och stadsutveckling – fokus Stockholm

        Skribent: Urban Nilsson Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med fler…

        • Av: Riksantikvarieämbetet

         Let's call it a test!

         En tidigare arbetsgivare till mig sa ofta ”Let’s call it a test.”. Många städers strategiavdelningar använder idag gärna begreppet innovation och uppmanar till innovativa lösningar. Men när ord ska bli till handling är det ändå lätt att man gör som man alltid gjort, den beprövade metoden känns trygg och är kanske lättare för politiker, beslutsfattare,…

         • Av: Movium