Olika dimensioner av plats Det fysiska, konstruerade, självupplevda och rättsliga

En plats och dess invånare brukar ofta tillskrivas en viss uppsättning egenskaper. Den typen av fördomar överensstämmer sällan med människors uppfattning om sig själva, vi begränsas och förminskas. Kategoriseringarna kan på sätt och vis liknas med hur människor delas in i olika könstillhörigheter. Det finns fyra perspektiv på kön. Det finns biologiskt, juridiskt, socialt/kulturellt och…

  • Av: Härifrån

Är urbant synonymt med modernt?

Modern = nymodig, på modet, nutida, nu Att det ”urbana” egentligen syftar till täthet och en plats där det finns mycket människor, verkar sedan länge vara glömt. Nu tycks det urbana få representera det mesta som är bra. Det får, liksom staden, symbolisera framgång, utveckling och möjligheter. Exakt vad ordet urban betyder är något oklart…

  • Av: Härifrån

Urban Research – Urban-rural regions in balance?

Cities and regions have undergone largescale structural changes during the last century, including a blurring of economic, social and physical boundaries between urban and rural. At the same time, contemporary urbanization processes, uneven geographic development and an increased focus in planning on strengthening competitiveness, rather than distributing resources, creates regional imbalance between central and peripheral…

  • Av: Mistra Urban Futures

Är staden norm?

Varför talas det inte om normer som har med plats att göra? Det sätt på vilket vi talar om landsbygd och stad formar verkligheten och påverkar både individer och samhället i stort. Att det finns normer som styr är inget nytt. Och inget konstigt. Det är ofrånkomligt att vi både medvetet och omedvetet skapar normsystem…

  • Av: Härifrån

Tydligare strategi för stadens utkanter

Att bygga bostäder och på samma gång bevara grönområden behöver inte innebära någon konflikt. Tvärt om! Naturlandskap och bebyggelse kan berika varandra. Men då gäller det att vi ser helheten och utgår ifrån mellanrummen i stadsbyggandet, det menar Sunna Pfeiffer, landskapsarkitekt LAR/MSA. Våra städer förtätas. Samtidigt tycks det ske en annan utveckling i stadens utkanter där vi…

  • Av: EKOLOGIGRUPPEN