Gestaltning och PBL

Gestaltning och PBL står i fokus när Boverket anordnar den första konferensen i en serie om gestaltningens betydelse för en god livsmiljö. Tid: 09:00 - 17:00 Välkommen till en dag som sätter fokus på gestaltningens betydelse för en god livsmiljö – och frågans koppling till plan- och bygglagen! Genom föreläsningar och parallella sessioner belyser vi…

 • Av: Boverket

  Bostadsdilemmat: med eller för människor?

  Det råder bostadsbrist och ett stort antal bostäder måste produceras snabbt. För att skynda på byggandet har man ändrat i planprocessen enligt lag och därmed även skurit ned på medborgardeltagandet i processen. Frågan blir då om staden ska planeras med eller för människor?

  • Av: SLU

   Utan bindande kvantitetskrav blir skolgårdarna för små

   Foto: Titti Olsson Tjugofem Stockholmsbaserade landskaps- och arkitektkontor, totalt mer än 900 konsulter, ansåg i sitt remissvar till Boverket att det behövs bindande krav på barns friyta. Kvalitativt formulerade råd till PBL väger för lätt. Ytan utgör grundförutsättningen för kvaliteten, skriver de. Vi som arbetar med planering för och/eller utformning av barns friytor är oroade…

   • Av: Movium

    Vägledning om kulturvärden i plan- och bygglagssystemet

    Foto: Franz Feldmanis. Boverket och Riksantikvarieämbetet har tagit fram en gemensam webbaserad vägledning för hanteringen av kulturvärden vid tillämpningen av plan- och bygglagen och annan lagstiftning. Vägledningen vänder sig främst till kommunala planerare och bygglovhandläggare som dagligen hanterar kulturvärden i den byggda miljön. Vägledningen Tema kulturvärden finns i PBL-Kunskapsbanken. Vägledningen ska tydliggöra vilka styrmedel som…

    • Av: Riksantikvarieämbetet