Parkbänkens politik

Att designa lutande parkbänkar som inte går att sova på, att genom klassisk musik skrämma bort missbrukare, att utforma ledstänger på ett sätt som motar bort skateboardåkare. Exkluderande design har på senare tid blivit mycket uppmärksammad i media. Men det finns även en motsatt rörelse, inkluderande design används för att medskapa platser tillsammans med användarna.…

  • Av: ArkDes