Framtidens hållbara hem Vad är det som har gått fel när det gäller våra bostäder?

Hur kan ny teknik utvecklas som möter både behov och önskemål gällande våra bostäder? Varför används inte den teknik som redan finns? Det som krävs är nya lagar och regler som skapar incitament för att testa och tänka nytt kring hållbar teknik skriver Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab. Fråga: Hur många…

 • Av: KTH

  Energiperspektiv i fysisk planering

  När nya områden ska byggas finns stora möjligheter att skapa både energieffektiva och socialt hållbara miljöer. Både bostäder och allmänna platser kan då planeras efter de framtida invånarnas behov och rörelsemönster. Inom projektet Uthållig kommun har åtta kommuner arbetat aktivt med energieffektiv fysisk planering genom bland annat passivhus. Bygga skolor och bibliotek med passivhusteknik eller…

  • Av: Energimyndigheten

   KLIMATFRÅGAN GENOMSYRAR HELA VÄXJÖS VERKSAMHET

   Växjö hade 2013 minskat sina utsläpp av koldioxid med 47 procent per invånare jämfört med 1993. Staden har ett av världens mest ambitiösa klimatmål med en 65-procentig minskning till 2020 och fossilbränslefrihet till 2030. – För oss har det bara varit positivt med ambitiösa mål. Det är ett sätt att visa att vi vill gå…

   • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

    Faluröda passivhus och solfångare i lantlig miljö

    Sex faluröda huskroppar med totalt 28 bostäder. Helt utan radiatorer! Årsskiftet 2010/2011 började medlemmarna flytta in i HSBs första passivhus i Brf Öjersjö i Partille. En lantlig miljö tio minuters kollektivtrafikväg från Göteborgs innerstad. Passivhus är ett koncept för nästan helt självuppvärmda och extremt energisnåla hus. Värmeåtervinning, extra isolering och fönster med låga u-värden är hemligheten.

    • Av: HSB

     Klimatsmart kompletteringsbebyggelse

     Text: Emma Henriksson Jag följer med Stockholmshems styrelse på en visning av vårt nybyggda passivhus på Onsdagsvägen. Inflyttningen pågår för fullt. Man kan lätt föreställa sig att ett passivhus som ju inte får läcka energi är mörkt och instängt men här finns fönster med låg bröstning och lägenheterna har stora härliga balkonger. Min första tanke…

     • Av: Projekt om hållbarhet

      Det räcker inte att bygga energieffektivt

      Text och Foto: Susanna Elfors Lågenergi- och passivhus är i ropet idag och det marknadsförs många gröna stadsbyggnadsprojekt. Frågan är om de nya gröna projekten verkligen är så gröna. – Paradoxen är uppenbar; ju effektivare byggandet blir, desto mer kan byggas. Ju bättre resursffektivitet per producerad kvm, desto fler kvm kan du marknadsföra och sälja,…

      • Av: SUSTOPIA

       Passivhuscentrum Västra Götaland – för ett hållbart byggande

       I Alingsås ligger Passivhuscentrum Västra Götaland. Här pågar ett engagerat arbete för byggnadsfrågor, energi och miljö. Att minska bebyggelsens energiberoende är avgörande för att också kunna minska dess klimatpåverkan. Passivhuscentrum har siktat in sig på att sprida kunskap om hur detta kan uppnås och jobbar aktivt för den energisnåla byggnaden och den hållbara staden.

       • Av: Omvärld