Bilfria bostadsgårdar med ekosystemtjänster är förutsättning för hållbar stad

Dagens politiska krav på bilparkeringar inom bostadskvarteret stryper möjligheterna för viktiga ekosystemtjänster i staden. I förlängningen leder kravet inte bara till stadsdelar med svaga grönstrukturer, översvämningar och lågt grundvatten utan även dyrt bostadsbyggande. Ett nollkrav på bilparkering inom bostadskvarteret skulle möjliggöra stora sociala, miljömässiga och ekonomiska värden till stadsborna. När e-handel och nya mobilitetstjänster dessutom…

  • Av: Urbio

    Mer mobilitet och mindre asfalt ger fler bostäder

    Kravet på att alla bostäder ska ha en parkeringsplats begränsar bostadsbyggandet och höjer hyrorna. Projektet Innovativ Parkering undersöker möjligheterna till ett mer flexibelt stadsbyggande. Ställ krav på mobilitet snarare än på asfalt och parkeringar, menar Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån AB och doktor i trafikplanering. Idag är det olönsamt att bygga bostäder på många ytor i…

    • Av: Trafikutredningsbyrån