Omgiven av Gränsgångare Rapport om framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor

Vid Innovationsplattform Borås har forskaren Heiti Ernits (RISE och Högskolan i Borås) studerat hur samhällsplaneringen sker i ett 'fragmenterat' institutionellt landskap. Han har bland annat tittat närmare på gränsgångarroller, gränspraktiker och gränsobjekt i samhällsplanering. Omdaningen av offentlig sektor har lett till framväxten av nya professioner och roller. Behovet av samverkan och samordning tycks öka. Paradoxalt…

  • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

Hållbara städer - en utmaning för flera politiska nivåer

Komplexiteten i frågorna kring hållbar stadsutveckling är en utmaning för lokal och regional politik samt förvaltning. Olika former av samverkan ses som centralt för att möta denna utmaning. Projektet Flernivåstyrning: Beslutsprocesser för hållbar stads- och regionutvecklings har studerat fyra innovativa processer för att kunna visa på faktorer för framgångsrikt samarbete och lärande.

  • Av: Mistra Urban Futures