Offentliga platser – för alla

Den 5 oktober firades World Habitat Day och temat för året var Public Spaces for all. När världens befolkning nu överstiger 7,2 miljarder människor (31 december 2014) ökar trycket inte bara på bostäder utan även på offentliga platser. Maja Manner reflekterar över offentliga platser för alla och ger exempel från olika sammanhang hon varit delaktig…

 • Av: Movium

  Medborgare på Medborgarplatsen

  Ofta talar vi om det offentliga rummet i abstrakta termer; det är där debatt, demokratiska rättigheter och yttrandefrihet kan utövas vilket ofta underförstått betyder olika former av media. Om vi däremot förstår det offentliga rummet som ett materiellt rum måste vi förstå det som en utsträckning med rumsliga dimensioner, byggda anläggningar, mänskliga aktiviteter, ljud och…

  • Av: Arkitektur- och designcentrum

   Att illustrera framtiden – när solen alltid skiner

   En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens städer. Bilder, eller renderingar, används på olika sätt och med olika syften; för att visa nya idéer, åstadkomma samstämmighet, som underlag för en dialog, men också för att marknadsföra olika stadsbyggnadsprojekt.…

   • Av: Ekologigruppen

    Palmhus åt alla?

    Det är intressant att fundera över hur det offentliga rummet utvecklas. Hur gränserna mellan offentligt och privat flyttas, eller gränserna mellan ute och inne. Ray Oldenburg, professor i sociologi vid University of West Florida, skrev i boken The great good place om vikten av den tredje platsen. Med det menar han de platser som varken…

    • Av: Movium