Annual Lecture with Architect Jan Gehl: Liveable Cities – Urban futures!

Around 1960 the paradigms for city planning were radically changed. Modernism became dominant and the invasion of motorcars took off. In this process the care for the people using cities - looked after for centuries by tradition and experience - was completely left behind. Cities for people became an overlooked and forgotten dimension. This is the…

 • Av: Mistra Urban Futures

  Hur skapas jämställda offentliga miljöer?

  Jämställdhet och offentliga miljöer står i fokus när Boverket genomför slutkonferensen för ett uppdrag kring just dessa frågor. Mellan åren 2014 och 2016 har 24 utvecklingsprojekt genomförts. Erfarenheter från ett urval av dessa presenteras under dagen. Tid: 22 november, 09.00 – 16.00 Plats: ArkDes, Skeppsholmen, Stockholm Inledningstalare är Pernilla Baralt, statssekreterare hos Åsa Regnér, och Boverkets generaldirektör…

  • Av: Boverket

   För vem skapas den shoppingstyrda stadsdelen?

   Vad händer med staden när allt fler offentliga rum kommersialiseras? frågar sig Janita Sundqvist, masterstudent i landskapsarkitektur som skrivit sin masteruppsats om shoppingstyrda stadsdelar. Köpcentrumens ständiga utbredning har knappast undgått någon. I takt med att handeln fått allt större betydelse för samhället har köpcentrum, butiker och uteserveringar blivit en naturlig del av stadsbilden. Ofta ses…

   • Av: Movium

    Introducing “Do-It-Yourself” Urbanism

    Photo: Mark Hogan / commons.wikimedia.org The Centre for a Sustainable Built Environment at KTH in Stockholm brings together researchers from different disciplines – transport, urban planning, civil engineering, environmental studies, history of science and technology and architecture – to address sustainability challenges connected to urban environments. The Centre also acts as a point of contact…

    • Av: KTH

     För innovation krävs möjlighet till möten

     Innovera mera! är budskapet som bankats i oss från olika håll den senaste tiden. Vi vet att vi står inför enorma utmaningar, klimatkris, mat och energi åt en växande befolkning, segregation, folkhälsoproblem, för att nämna några. För att lösa alla dessa väldiga utmaningar sätter vi idag stor tilltro till vår innovationsförmåga. Människan kommer att behöva…

     • Av: Movium

      Offentliga rum på export

      Svenska planerare och landskapsarkitekter som arbetar internationellt lyfter fram sin syn på offentliga rum och sin förmåga till samarbete över sektorsgränser som specifik. STAD:s Karin Andersson gör en internationell utblick och finner en svensk stad av utopiska mått på export till Kina och ett Nairobi som sneglar mot nordlig planeringspraktik. Kinas urbanisering är en av…

      • Av: Movium

       Malmö behöver nya vattenledningar

       Det skiljer åtta år i medellivslängden mellan de områdena med längst respektive kortast medellivslängd i Malmö. Dessutom har skillnaderna i livslängd mellan låg- och högutbildade konstant ökat sedan 1970-talet. Det är frustrerande och fick mig att tänka på en storsatsning för 150 år sen som gav häpnadsväckande resultat på folkhälsan. Medellivslängden i Stockholm var i…

       • Av: Malmö stad

        Social hållbarhet framtidens utmaning

        Foto: Jim Bearden, Come out and play-festivalen 2009, www.comeoutandplay.org Stadens utemiljö är en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. Ju tätare stad, desto viktigare blir också de offentliga rummen. När människor bor nära varandra blir rummen mellan husen – stadens utemiljö – någonting helt annat än ytor, stråk och strukturer. De offentliga…

        • Av: Movium

         Det humanistiska perspektivet – Hur tänker vi när vi gestaltar våra offentliga rum?

         Att gestalta ett offentligt rum är en process som involverar många individer och resultatet av en gestaltningsprocess varierar beroende på vilka som deltar. Ibland syftar processen till att få fram en övergripande plan eller koncept för en plats eller en byggnad, som sedan används som underlag för vidare gestaltning. I andra fall är processens mening…

         • Av: Statens konstråd

          Krönika - September

          Anna-Johanna Klasander är forskarutbildad arkitekt med fokus på stadsutveckling och hur den fysiska miljön påverkar våra liv, på sistone med extra intresse för folkhälsofrågor. Läs Anna-Johannas krönika för Hållbar stad! Rättvis, grön och tät Framtidens städer måste vara rättvisa, gröna och täta. Det är vad vi påstår inom Mistra Urban Futures, och på det får…

          • Av: Hållbar Stad