Samarbete för en smart och hållbar storstadsregion

I november förra året reste en mindre delegation från Stockholm-Mälarregionen till München för att medverka på en internationell konferens om smarta och hållbara städer. För att ta tillvara på den nya kunskap och reflektioner vi gjorde under resan bjöd Mälardalsrådet in till lunchseminarium på Norra Djurgårdsstaden Innovation, där tog vi avstamp i de internationella erfarenheterna…

 • Av: Mälardalsrådet

  Urbana signalarter skapar värdetät stad

  En av vår tids stora utmaningar är att få slut på förlusterna av biologisk mångfald. Vår landsbygd präglas av storskalig monokultur och blir allt mer artfattig. Samtidigt växer stadslandskapen så det knakar och en hel del djur- och växtarter lyckas ställa om från det gamla kulturlandskapet och hittar en fristad i staden. Faktum är att…

  • Av: URBIO

   När livet intar taklandskapen

   Sedumklädd stadsbygd har kommit att bli själva sinnesbilden för den hållbara staden. Men det går att skapa så mycket mer värden på taken. Tak har kommit att bli inte bara tak. Tak har blivit taklandskap. I och med införandet av grönyterfaktor (GYF), i stockholmska stadsutvecklingsprojekt som Norra Djurgårdsstaden och Årstafältet, har taken kommit att bli…

   • Av: URBIO

    Den hållbara livsstilen

    It should be borne in mind that there is nothing more difficult to handle, more doubtful of success, and more dangerous to carry through than initiating changes. (Machiavelli) Idén om hållbara livsstilar bygger på att vi har en ohållbar livsstil i utgångsläget och att den måste förändras till ett mer hållbart sätt att leva. Att…

    • Av: Kungliga tekniska Högskolan, KTH

     Grönare städer med grönytefaktor

     Gröneytefaktor, GYF, har blivit ett viktigt styrinstrument för att säkerställa grönskande närmiljöer i stadsbyggnadsprojekt med hållbarhetsambitioner. Landskapsarkitektkontoret URBIO har arbetat med GYF i flera projekt. Erfarenheten visar att GYF sätter fokus på hållbarhets- och utemiljöfrågor tidigt i planeringsprocessen vilket ger goda förutsättningar för lyckade projekt. Men den stora frågan är: fungerar GYF i praktiken? Grönytefaktor,…

     • Av: URBIO