En deklaration för hållbar stadsutveckling Agenda 2030 i Norden

I december arrangerade tankesmedjan Global Utmaning i samarbete med UN-Habitat och ArkDes den första regionala konferensen efter FN-mötet om hållbar stadsutveckling – Habitat III. Konferensen Nordic Urban Ways fokuserade på det nordiska genomförandet av den nya urbana agendan och Agenda 2030:s elfte mål om hållbara städer. I samband med konferensen fick aktörer från hela Norden…

  • Av: ArkDes

    Urban challenges – Nordic solutions!

    What does Aarhus do to counteract segregation in exposed areas? What concrete actions shall promote green mobility among the inhabitants of Oslo? How does Reykjavik include their citizens in their planning process? What innovative projects will promote biological diversity in Malmö? How will Copenhagen become the first carbon neutral capital in the world? Nordic Innovation,…

    • Av: Nordregio