Planera för att möta värmeböljor

Värmeböljor kommer att inträffa allt oftare och de blir mer långvariga. Eftersom värme starkt påverkar vår hälsa är det en viktig faktor att ta hand om, såväl inom vård och omsorg men också inom bebyggelseplanering. Efter den gångna sommarens händelser med skyfall, översvämningar och skogsbrand har många diskussioner handlat om att vi behöver rusta våra…

 • Av: SMHI

  Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?

  Att anpassa våra samhällen till ett klimat i förändring har kommit en bit på väg i Sverige. Många kommuner rustar sig exempelvis för att bättre klara översvämningar och säkra sitt dricksvatten. Men däremot tar väldigt få av dagens anpassningsstrategier hänsyn till indirekta effekter. Klimatförändringar i omvärlden är ett sådant exempel. Många länder världen över drabbas…

  • Av: SMHI

   Se filmen om klimatanpassning

   Vill du se levande exempel på klimatanpassning? Nu finns en ny kortfilm som förklarar vad arbetet innebär och varför det görs. Fler och mer intensiva skyfall, stigande havsnivå, fler värmeböljor. Ett förändrat klimat påverkar många områden i vårt samhälle. Den kommande rapporten från FNs klimatpanel IPCC bekräftar bilden av att klimatet förändras, och lyfter också…

   • Av: SMHI

    Portal vägleder för klimatanpassning

    Har du kikat in på webbplatsen Klimatanpassningsportalen, klimatanpassning.se? Vi lanserade nyligen ett helt nytt material som handlar om klimatförändringens effekter i Sverige och hur samhället påverkas. Här kan du läsa om klimatanpassning i byggande och samhällsplanering, exempelvis att vallar, dammar och diken kan fungera som buffert vid översvämningar, eller att lövträd binder stora mängder vatten…

    • Av: SMHI

     Är en hållbar stad en trygg stad?

     Begreppet Hållbar stad skulle kunna betyda en stad där det är tryggt att leva. Det gäller både den miljö vi har idag men kanske ändå viktigare, den vi bygger för framtiden. Förändringar i klimatet är ett av de hot som vi behöver minska sårbarheten för. Därför ska klimatanpassning stå högt upp på planeringsagendan. Många kanske…

     • Av: SMHI