Fler bin befolkar våra tak

I och med att antalet biodlare ökar får staden många nya små invånare. På flera av våra mest kända tak finns numera bikupor som både bidrar till den biologiska mångfalden och skapar nya samtalsämnen. I ett reportage i Göteborgsposten avhandlas biodlingstrendens alla aspekter. Kanske kan vi även göra plats för de sorters bin och humlor…

  • Av: Hållbar Stad