Värdefulla relationer

Goda relationer bygger ett område och gör det stabilt och tryggt. När man möts i kyrkan, affären, föreningen, moskén, på biblioteket eller öppna förskolan blir samhällsväven tätare. Nätverk som får ett speciellt värde. Ett kapital. Det sociala kapitalet som ger tillit till medmänniskor och gör att man känner att det är värt att engagera sig, att bry sig om.

  • Av: Stena Fastigheter

Forskning utvecklar både samhället och den egna verksamheten

Sverige, liksom resten av Europa, står inför stora och komplexa utmaningar. Tillsammans ska vi skapa en hållbar tillväxt samtidigt som vi måste möta utmaningar som en kraftig urbanisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning. För att kunna bygga detta nya Sverige spelar samhällsbyggnadssektorn självklart en central roll. Men det behövs både resurser till forskning, utveckling och…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

Att odla är att mötas

För att kunna nå en långsiktig och hållbar stadsutveckling, måste våra städer utformas, planeras och utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv, där sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner tillgodoses. Stadsodling berör alla dessa hållbarhetsaspekter. I flera länder runt om i världen odlas grönsaker i städer, ofta av ekonomiska skäl. I våra samhällen bidrar stadsodling snarare till social hållbarhet…

  • Av: Ekologigruppen

Dela på staden

För tre år sedan fick jag min första lägenhet, efter 22 år i bostadskö. Flera av mina vänner väntar fortfarande på att få en bostad; under tiden är de inneboende i diverse ombyggda garderober (praktiskt med klädstänger att hänga tavlorna i!) med ett halvt kylskåpsfack till sitt förfogande i köket. Samtidigt, i en lägenhet eller…

  • Av: Ekologigruppen

Att illustrera framtiden – när solen alltid skiner

En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens städer. Bilder, eller renderingar, används på olika sätt och med olika syften; för att visa nya idéer, åstadkomma samstämmighet, som underlag för en dialog, men också för att marknadsföra olika stadsbyggnadsprojekt.…

  • Av: Ekologigruppen

How urban space can contribute to less segregation

There are city districts all around Sweden where people with significantly less socio-economic possibilities are living. Education and access to the labour market are two of the main reasons for these urban patterns. The physical form of the city also affects segregation, inclusion and exclusion. The City of Gothenburg wants to translate knowledge in this…

  • Av: Mistra Urban Futures

Vi vill bygga världens första cykelboulevard

Bostadsområdet Holma i förgrunden med Pildammsvägen till höger. Kroksbäck ligger på andra sidan parken med kullarna. Foto Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor. De flesta malmöbor vet hur Holma och Kroksbäck ser ut. När man passerar utanför områdena ser man parkeringar, parallellgator och likadana stora hus. Här ser helt enkelt ganska trista ut. Om man istället skulle…

  • Av: Malmö stad