Att hitta lugnet på taket

En allt mer vanligt förekommande ingrediens i dagens stadsbyggande är att ta tillvara på takens potential att fungera som platser för rekreation. Både bostadshus och byggnader för kontor- och handel förses med utomhusanläggningar på taken med både grönyta och vistelseyta. Är detta en trend vi kommer se mer av framöver? Taklandskap kan aldrig ersätta det…

 • Av: Urbio

  Urban Research: Living ‘together-in-difference’ in multicultural cities with Professor Gill Valentine

  How should we create cities where people despite all their differences could live together in equity and justice? The question of living ‘together-in-difference’ has been among the main challenges to the current urban planning projects – both in academia and practice. Time: 14.30 –16.30 Registration and more information Accordingly, there has been a dominant trend laying…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Förgängligheten skapar nya möjligheter Studiebesök till Frihamnen under Plattformsdagarna 2017

   Under Plattformsdagarna anordnades tre studiebesök till olika platser i Göteborg. Ett av dessa tog plats i Frihamnen, ett område som just nu aktiveras i väntan på att en stor byggprocess ska dra igång. År 2021 fyller Göteborg 400 år. Och det kommer märkas! Hela staden står inför en enorm förändringsprocess där stora mängder bostäder, kontorsplatser…

   • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

    "Det är här vi blickar framåt för att möta nya utmaningar" 5 snabba frågor till Patrik Faming

    Den 6-7 december är det dags för Plattformsdagar 2017, en konferens där ett stort antal aktörer får komma till tals och berätta om sina erfarenheter. Konferensen arrangeras av Plattformen för hållbar stadsutveckling som består av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Patrik Faming, Nationell samordnare för Plattformen, berättar mer.  Vad är Plattformsdagarna? Plattformsdagarna är en…

    • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

     Riddarparken – urbant friluftsliv vid Riddarfjärden

     Finns det något bättre än att hänga en ljummen sommarafton med vänner i en park där kvällssolen glittrar över vattnet? Parker vid vatten med kvällssolslägen är en fantastisk tillgång för en stad, som inte bara ökar dess attraktivitet för medborgarna i staden, utan också förstärker staden som turistdestination. En plats med den här potentialen är…

     • Av: Urbio

      Må kunskapens fyrar lysa! "Skolor och skolgårdar måste bli de nya prestigeprojekten"

      Redan idag fungerar skolan som en viktig mötesplats för delar av lokalsamhället. Men ofta är den fulla potentialen både outforskad och underutnyttjad. Tänk om skolans faciliteter skulle kunna verka som en plattform för lokalsamhället där positiv social friktion kan uppstå? Här skulle också barnens kunskapstörst fungera som katalysator för engagemang och medskapande! Morgondagens skolor och skolgårdar har potential att interagera med lokalsamhället på smartare sätt än idag. Genom att låta skolan bli kunskapsstinna aktivitetsnav på kvällar, helger och lov kan de sociala nätverken i hela grannskap och stadsdelar stärkas.

      • Av: Urbio

       Bo. Nu. Då: Staden Växer

       Torsdagen den 21 januari 2016 sätter ArkDes fart på debatten kring aktuella frågor om bostäder och stadsmiljö. En rad kända och viktiga personer med inflytande över dessa frågor medverkar under eftermiddagen på ArkDes i Stockholm. Kom och ta del av ett välmatat program där diskussioner om allt – från bo till stad – går heta.…

       • Av: ArkDes

        Stadsodling ’post-pallkrage’

        Att stadsodling är fördelaktigt för både social- och ekologisk hållbarhet är kanske inget nytt. Pallkragar av olika slag är numera populära inslag i stadsbilden. Men hur kan vi använda så kallade "icke-platser" för att vidareutveckla odlingen och göra den mer storskalig? Mattias Gustafsson på URBIO diskuterar vilka möjligheter som finns, post-pallkrage. En kall och regnig…

        • Av: URBIO

         Samverkan - en framgångsfaktor

         Vad är det som gör en mötesplats stimulerande för lärande, innovation och utveckling? Är det byggnaderna eller är det människorna som rör sig och verkar där? I utvecklingen av Johanneberg Science Park vill vi skapa en levande mötesplats som välkomnar allt från förskolebarn till Nobelpristagare. Målet är en sjudande kunskapsmiljö med plats för forskare, studenter,…

         • Av: Johanneberg Science Park AB

          Glada människor och doften av grillat – ett konkret resultat

          Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande från och med 1 juli, invigningstalade på Örtagårdstorget. Foto: Sanna Dolck. Hösten 2010 började vi samla in idéer från de boende i Rosengård angående hur man kunde utveckla Rosengårdsstråket. Vad saknas och vad önskas? Vad kan bli bättre och vad är redan bra? Det handlade om allt från belysning, bänkar…

          • Av: Malmö stad