Karta, klimatfond och resursmål ska minska klyftan

MOT MÅLEN. Årets tema för Världsnaturfonden WWFs Earth Hour City Challenge är ”Bridging the gap” till 2020. Städer och kommuner världen över måste bidra till att överbrygga klyftan mellan vad som görs och vad som behöver göras för att vi ska nå målet om en global uppvärmning på max 1,5 grader. Klimatavtalet i Paris räcker…

  • Av: WWF

Unika lösningar ska överbrygga klimatklyftan

Att arbeta mot en mer klimatsmart framtid kan innebära många saker. I Världsnaturfonden WWFs bloggserie "Mot målen" följer vi de svenska kommunernas konkreta åtgärder för att minska sitt beroende av fossila bränslen. Det handlar om alltifrån kollektivtrafik till skolmat till miljonprogram.

  • Av: WWF – Bridging the gap

Så lyfter utmanarna klimatarbetet

Vi ställde frågan ”Hur arbetar ni med Bridging the Gap?” till samtliga 16 deltagande kommuner i årets EHCC. I denna och i två bloggar längre fram får vi veta svaren. Årets tema för Världsnaturfonden WWFs Earth Hour City Challenge är ”Bridging the gap” till 2020. Städer och kommuner världen över måste bidra till att överbrygga klyftan mellan vad som görs och vad som behöver göras för att vi ska nå målet om en global uppvärmning på max 1,5 grader.

  • Av: WWF