Bostad + lokal = bokal

Bokaler, en kombination av bostad och lokal med en arkitektur som tillåter mer av innehåll, variation och möjlighet till interaktion, kan både stärka det lokala näringslivet och det sociala livet i ett bostadsområde. 2010 invigdes bokalerna i Örtagården och blev ett byggnadstillskott i en tidstypisk 1960-talsstruktur.

  • Av: Hållbart Malmö