Tydligare strategi för stadens utkanter

Att bygga bostäder och på samma gång bevara grönområden behöver inte innebära någon konflikt. Tvärt om! Naturlandskap och bebyggelse kan berika varandra. Men då gäller det att vi ser helheten och utgår ifrån mellanrummen i stadsbyggandet, det menar Sunna Pfeiffer, landskapsarkitekt LAR/MSA. Våra städer förtätas. Samtidigt tycks det ske en annan utveckling i stadens utkanter där vi…

 • Av: EKOLOGIGRUPPEN

  Mellanrum – möjligheternas rum

  Den 14:e november 2014 samlades talare och åhörare under konferensen Landskapsforum för att diskutera mellanrum som en del av stadens dynamik. Detta inlägg är det andra som behandlar mellanrum i stadslandskapet. Mellanrum i staden kan vara ofärdiga eller tillfälliga platser, de kan förefalla överblivna och övergivna, skräpiga och otrygga – men vad händer om vi…

  • Av: Riksantikvarieämbetet

   Diskussionen om staden börjar på gatunivå

   I början av hösten var jag på två intressanta danska utställningar. På Dansk Arkitektur Center i Köpenhamn visades Vad gör en stad värd att leva i, som belyste stadsbyggnad i olika skala. Modeller och simuleringar visade arkitekternas idéer, men hela tiden med utgångspunkt i byggnader och objekt. Vi fick till exempel veta att på nya…

   • Av: Movium

    Det finns inga städer!

    Det finns inga städer, säger professorn i landskapsarkitektur där han sitter vid seminariebordet, mitt i diskussionen om hållbar stadsutveckling. Nähä? Det finns bara människor som slutit sig samman i olika slags gemenskaper, och så det omgivande landet, landskapet, säger han sedan. Jaha. Vad menar karln? Det är klart det finns städer. Vad är alla husen, gatorna…

    • Av: Movium