Urban Lunch-time: Medborgardialogens effekter i stadsplanering

Vad innebär egentligen medborgardialog i svensk stadsplanering och vad har dialoger för effekter på planeringen? Hur kan de förstås i relation till värden som rättvisa, effektivitet och legitimitet? Tid: 11.30-13.00 inklusive en vegetarisk wrap Anmälan (senast 20 maj) Under Urban Lunch-time den 23 maj diskuterar forskarna Nazem Tahvilzadeh och Moa Tunström ämnet dialogprocesser med avstamp…

  • Av: Mistra Urban Futures

Södertörnsmodellen: Slutkonferens

Södertörnsmodellen startade år 2013 – Samverkan för hållbar stadsutveckling. Under våren 2019 avslutas projektet och under slutkonferensen delar projektets medverkande med sig av resultatet. Tid: 09.30 - 16.00 Anmälan och mer information Under dagen får du veta allt om: Södertörnsmodellens samverkan. Så har projektet fått aktörer från kommun, akademi och näringsliv att samverka för hållbara städer.…

  • Av: Södertörnsakademin

Om medskapande är svaret, vilka är dina frågor?

GoCreate, ett nätverk av medskapande praktiker inom Mistra Urban Futures, bjuder in till två spännande dagar 30/11 och 1/12. Anmälan och mer information för båda dagarna Dag 1: Utvecklande seminarieworkshop, öppen för alla. Vad behöver du veta för att förstå medskapande och dess olika ytterligheter/polariteter? På vilka olika sätt kan man ta sig an, och resonera…

  • Av: GoCreate

Medskapande stadsutveckling

Hur skapar vi hållbara städer och samhällen tillsammans? Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på medskapande stadsutveckling – varför är det viktigt och hur kan vi arbeta i praktiken? Tid: 9.00-12.00 Anmälan och mer information: https://sodertornsakademin.confetti.events/ Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat Program 09.00 Välkommen Lise-Lott Larsson Kolessar, White arkitekter och…

  • Av: Södertörnsakademin

"Det räcker inte med att leverera resultat för att förändra" Mikael Cullberg och Ulrica Gustafsson om rättvisa och medskapande

Konferensen Realising Just Cities ska belysa rättviseperspektivets och delaktighetens betydelse för att skapa hållbara städer. Mikael Cullberg, ledare för Göteborgsplattformen, och Ulrica Gustafsson, event manger, svarar på fem snabba frågor om rättvisa, medskapandeprocesser och om konferensen som startar idag. Syftet, menar de, är att skapa förändring. Idag går konferensen Realising Just Cities av stapeln. Varför…

  • Av: Mistra Urban Futures

Realising Just Cities – Co-production in Action

Den 19-20 september arrangerar Mistra Urban Futures den internationella konferensen Realising Just Cities - Co-production in Action i Göteborg. I arbetet med att skapa hållbara städer har rättviseperspektiven kommit att bli allt mer tydliga och betydelsefulla. Social hållbarhet byggs genom rättvisereformer som till exempel tillgång till arbete, kollektivtrafik, vård och utbildning. Ett viktigt steg i…

  • Av: Mistra Urban Futures

Torgets roll i den samtida staden

Tunnel under centralstationen i Umeå. Foto: Nina Brunndahl Warnolf Vad ger ett framgångsrikt torg? Noggrann programmering med många olika funktioner och användningar? Eller är det det oprogrammerade som inbjuder till vistelse och folkliv? Caroline Dahl ställer frågorna, samtidigt som hon lyfter fram vikten av medborgares rätt till medskapande i stadsutvecklingsprocesser. Vilken roll spelar torg och…

  • Av: Movium