Ett mer aktivt delaktighetsarbete "Det vi lär oss genom dialog och samarbeten med invånarna tar vi hela tiden med oss"

I över ett år har Amiralsstaden, i sin nuvarande form, varit igång som en stadsutvecklingsprocess. Jobbet har gjort Malmö stads organisation både mer aktiv och öppen i sitt delaktighetsarbete. Det berättar Sophia Bescher som är projektledaren för det hela: ”Jag vill tro det! Det finns i alla fall en stor nyfikenhet om vad vi gör.”…

  • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

Viable Cities: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt…

  • Av: Viable Cities

Odling skapar gemenskap och trygghet i Bagis

Det är något med blommor, plantor och jord som är magiskt. Det för samman människor på ett sätt som få andra saker kan. I stadsdelsutvecklingsprojektet Bagarmossen Smartup har Stockholmshem tagit fasta på det och stöttar en mängd odlingsinitiativ i Bagarmossen – från små gårdsodlingar till större gemensamhetsodlingar. Här finns också barnträdgården Sagojord, en pop-up-odling i…

  • Av: Stockholmshem

"Kommunen ska bidra med verktygen"

De flesta av oss är överens om att en socialt hållbar stad är eftersträvansvärd. Men hur skapas den? Med ett medborgardeltagande som genomsyrar hela processen, skriver Stefan Semb. Det råder en enighet inom den svenska samhällsutvecklingen om att städer ska vara långsiktigt socialt hållbara. Social hållbarhet är dock ett komplext begrepp, det är svårt att sätta…

  • Av: SLU

Kreativitet, Konstiga fönster och så en Konsthall

Text: Emma Henriksson Den fina arkitekturen och stadsplanering kände jag till före jag började jobba här, men att de bor så många kreativa och engagerade människor här blev en positiv överraskning. Här bor och verkar fantastiska människor som vill vara med och bidra till stadsdelens utveckling. Man gillar helt enkelt sin stadsdel och vill fylla…

  • Av: Projekt om hållbarhet