Göteborg testar innovativa samhällsförbättrare

Solpaneler, matsvinnstjänster och självkörande bilar. Idéerna för hur vi ska tackla såväl klimatet som migration och ökande socioekonomiska skillnader i samhället är många. Det vet Ann-Louise Hohlfält, projektledare för Göteborg som testarena och planeringsledare på Stadsledningskontoret. Genom projektet, som vänder sig till små och medelstora företag, vill man ge fler innovativa idéer chansen att påbörja…

  • Av: Tillväxtverket

    Kommuner tar täten i klimatarbetet

    Kommuner och regioner är nyckelspelare i Sveriges klimatarbete. I och med närheten till medborgarna, den långa erfarenheten av fysisk planering och energistyrning och genom rollen som stora arbetsgivare blir kommunerna betydelsefulla aktörer i resan mot uppsatta klimatmål. För Klimatkommunernas medlemmar, av vilka flera deltar i WWFs internationella klimatutmaning, är hållbarhet en självklar hörnsten i strävan att skapa ett attraktivt samhälle för invånarna.

    • Av: WWF – Bridging the gap