Stadsnära jordbruk ger hållbar matproduktion och fler arbetstillfällen Vad hände när projektet avslutats?

Med växande städer ställs nya krav på hållbar livsmedelsproduktion. Projektet Grön Produktion fokuserade på stadsnära odling och har bland annat bidragit till att utveckla nya affärsmodeller och utbildningen Foodmaker som är populär bland såväl proffskockar som tjänstepersoner inom offentlig sektor.

 • Av: Mistra Urban Futures

  Mer lokalodlat och mindre utsläpp efter spansk-svenskt samarbete

  Staden Mollet Del Valles i Spanien ligger i ett kuperat landskap strax utanför Barcelona. Dess 50 000 invånare har en lång tradition av att äta bra och värna om markområdet. Ändå har de aldrig haft en specifik politik för mat som gäller hela staden och kopplar samman producenter och konsumenter. För några år sedan etablerade…

  • Av: Tillväxtverket

   Elefanter i rummet när vi planerar för hållbara städer

   Behovet av att förtäta staden har blivit ett mantra idag. Men förtätning var inte ursprungstanken med hur Stockholm skulle bli hemort för ett växande antal invånare, när våra förorter en gång växte fram. När Stockholms förorter började planeras och ta form efter andra världskrigets slut, anlitades några av tidens främsta svenska stadsplanerare och arkitekter (Det…

   • Av: HOPP!

    Aquaponisk odling i stadsmiljö

    När städerna expanderar ut över den produktiva jordbruksmarken och grönytorna i stadsmiljön minskar, allt eftersom staden förtätas, uppstår en del fördelar. Bland annat så utnyttjar vi kommunikationsmedel mer effektivt och företag får bättre kundunderlag. Dessvärre för städernas förtätning också med sig en del nackdelar som blir allt svårare att åtgärda ju längre förtätningsprocessen fortgår. Grönytornas…

    • Av: Kungliga Tekniska Högskolan

     Gröna Tak 2.0: Prunkande, funktionella takträdgårdar

     “Städer. Kommer de att finnas kvar om trehundra år? Om tusen?”Jag vet inte jag. Vissa dagar tror jag att städer är en del av vår gemensamma framtid, andra dagar inte. Min analys är att deras framtid är avhängig om vi lyckas justera städerna av idag, så att de börjar fungera som cirkulära system istället för…

     • Av: Stadssallad

      Är det nyttigt med stadsodling?

      Otvivelaktigt är stadsodling en het trend – det kommer en strid ström av rapporter från hela världen om olika projekt, både i organiserad form och sådana som är av lite mer informell karaktär. Guerilla gardening är ett begrepp som myntats när odlingen sker på mark som man egentligen inte har den legala rätten att utnyttja…

      • Av: Movium