Brist på jämställdhet i transportplanering

Många utvecklingsprojekt inom transport saknar ett genus- och mångfaldsperspektiv. Ett jämställt transportsystem ger kvinnor och män samma makt över sin egen mobilitet, enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. I ett projekt finansierat av Boverket undersöker Malin Henriksson, forskare på VTI, hur ungdomar upplever att vara ute sent på kvällen. – När vi intervjuade ungdomar om…

 • Av: Hållbar stad

  Jane Jacobs och mångfaldens betydelse

  Journalisten, aktivisten och stadsbyggnadskritikern Jane Jacobs har gjort ett stort avtryck i historien. Både genom att påverka den faktiska utvecklingen av sin egen stad och genom de synsätt som fortfarande citeras i stadsbyggnadssammanhang. Jane Jacobs var inte blygsam med sin kritik mot rådande byggnormer och urbana förnyelse. I inledningen till sin bok Den amerikanska stadens…

  • Av: ArkDes

   Från ord till handling i integrationsarbetet

   Den 26–27 maj samlas fler än 300 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen i Västerås för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens infrastruktur. Bland annat diskuteras vilka möjligheter som kommer med digitaliseringen och hur ny och smartare infrastruktur påverkar samhället. Vi har pratat med några av Mälartingets medverkande, talare och utställare om hur de…

   • Av: Mälardalsrådet

    Utan interaktion ingen integration

    I dagens samhälle ser vi allt fler indikatorer på att klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar, vilket leder till att människor isoleras från varandra i allt större utsträckning. I många plandokument lyfts den blandade staden, med mötesplatser och social mångfald fram som en lösning för att skapa socialt hållbara städer utan marginalisering och exkludering. Men är…

    • Av: SLU

     Mångfald på begravningsplatsen viktig för social hållbarhet

     Skogskyrkogården i Stockholm Foto: Nina Brunndahl Warnolf Om man väljer att betrakta begravningsplatsen som ett urbant offentliga rum bland alla andra, om än med andliga förtecken, bör den ge uttryck för en strävan efter hållbar stadsutveckling, skriver Moviums Titti Olsson. Det är inte ekologisk hållbarhet hon tänker på, utan social. I den gånga veckan arrangerade…

     • Av: Movium

      DET MYLLRANDES ESTETIK

      Torkade gyllene fröställningar rasslar i vinden på en grusig ruderatmarksäng. Samtidigt får stadsdelsförvaltningen ett anonymt samtal gällande ovårdad utemiljö. I det naturliga landskapet hade förmodligen denna grusäng med gyllene fröställningar uppfattats som vacker. Men i stadens kontext blir den ett skräpigt och störande inslag. Visst kan vi uppleva skönheten i en grusig ruderatmarksäng. Det är…

      • Av: URBIO

       Mot en bättre hamn

       Platserna är olika men svaren oftast desamma: lyxiga bostäder, kontor och köpcentrum. Det handlar om städer i västvärlden som vill växa mot vattnet. Hamnverksamheten har lagts ner helt eller delvis som en följd av globala s­trukturförändringar och attraktiv mark frigörs för exploatering. Oftast demoleras allt gammalt och marken säljs till i­nvesterare med vinstintresset som främsta…

       • Av: Idéer och tankar om hållbar stadsutveckling

        Movium Fakta: Stadsträd i tio nordiska städer

        Henrik Sjöman, Johan Östberg och Oliver Bühler heter författarna bakom Movium Fakta nummer ett 2012. Vi har träffat doktoranden Johan Östberg för att få veta mer om deras studie av stadsträd i Norden. - Hej Johan, ni är aktuella med ett Movium Fakta med titeln Stadsträd i tio nordiska städer. Kan du berätta mer om…

        • Av: Movium