Med cykling som drivkraft

Cykling är ett eftersatt område och det finns ett stort behov av att bygga ut det regionala cykelvägnätet i länet. Det säger Björn Kaijser, cykelsamordnare vid regionala cykelkansliet som samordnar väghållarna i Stockholms län för att öka cyklingen. Cykelplanering är av tradition en lokal fråga där varje kommun ser till sitt lokala cykelnät. Det är därför…

 • Av: Mälardalsrådet

  Gör det enklare för alla att åka kollektivt

  Den 26–27 maj samlas fler än 300 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen i Västerås för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens infrastruktur. Bland annat diskuteras vilka möjligheter som kommer med digitaliseringen och hur ny och smartare infrastruktur påverkar samhället. Vi har pratat med några av Mälartingets medverkande, talare och utställare om hur de…

  • Av: Mälardalsrådet

   En satsning på elbilar kräver ny infrastruktur

   Den 26–27 maj samlas fler än 300 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen i Västerås för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens infrastruktur. Bland annat diskuteras vilka möjligheter som kommer med digitaliseringen och hur ny och smartare infrastruktur påverkar samhället. Vi har pratat med några av Mälartingets medverkande, talare och utställare om hur de…

   • Av: Mälardalsrådet

    Visionär eller stationär?

    I det sista avsnittet av Urbansieringspodden inspelat live på Mälartinget den 7 maj samtalar Mohamed el Abed med Torbjörn Rosdahl (M), Finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting och ny ordförande i Mälardalsrådet. Några av de frågor vi lyft i Urbaniseringspodden är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek, ser på urbaniseringens effekter.…

    • Av: Mälardalsrådet

     Urbaniseringspoddens sista stopp

     Västmanland avslutar Urbaniseringspoddens turné inför Mälartinget. Vi träffar Anders Teljebäck (S), Västerås stad och Jenny Landernäs (M), från Hallstahammar kommun och pratar om varför Mälarbanan bör prioriteras, matchning på arbetsmarknaden samt behovet av digital infrastruktur. Några av de frågor vi lyfter i podden är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek,…

     • Av: Mälardalsrådet

      Urbaniseringspoddens sista stopp

      Västmanland avslutar Urbaniseringspoddens turné inför Mälartinget. Vi träffar Anders Teljebäck (S), Västerås stad och Jenny Landernäs (M), från Hallstahammar kommun och pratar om varför Mälarbanan bör prioriteras, matchning på arbetsmarknaden samt behovet av digital infrastruktur. Några av de frågor vi lyfter i podden är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek,…

      • Av: Mälardalsrådet

       SmåKom – De små kommunernas samverkan

       Hej Peter! Du är ordförande i ”De små kommunernas samverkan, SmåKom”. Vilka är ni och vad gör ni? SmåKom är en partipolitiskt oberoende ideell förening med syfte att stärka de till befolkningstalet små kommunerna. Med små kommuner menar vi kommuner vars invånarantal understiger eller är ungefär lika med 11 000 invånare. För närvarande har vi…

       • Av: Mälardalsrådet

        Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld

        Snart är det dags för årets upplaga av Mälartinget.Mälartinget har i år temat ”Urbaniseringens utmaningar och möjligheter” och i jakt på klarhet om vilka dessa utmaningar och möjligheter kan tänkas vara har vi åkt runt i Stockholm-Mälarregionen och frågat några intressanta personer om vad de anser, en av dom är Ilinca Benson. Hej, Ilinca! Du…

        • Av: Mälardalsrådet

         Riv barriärerna

         Så kom turen till Sörmland att få besök av Urbaniseringspodden. Vi träffar Ursula Falkringe (M), Strängnäs, och Jimmy Jansson (S) Eskilstuna och samtalar om vikten av infrastruktur, social hållbarhet och att våga investera i kultur. Några av de frågor vi lyfter i podden är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek,…

         • Av: Mälardalsrådet

          Urbanisering och krympande kommuner

          Hej, Josefina! Du är docent i kulturgeografi och föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Vilka är ni och vad gör ni? Vi är ett centrum för forskning och samverkan som jobbar med olika frågor som är av strategisk betydelse för kommunerna. Vi är ett tiotal forskare som jobbar här och vi har vår…

          • Av: Mälardalsrådet