Risk för sämre luftkvalitet i täta och gröna städer

Förtätning av staden ger effektivare användning av infrastruktur, service och minskade transporter. Men förtätningen ökar också risken för att stadsluften försämras när luftgenomströmningen minskar. En ny studie visar att det går att undvika genom strategisk placering av byggnader och växtlighet.

 • Av: Redaktionen Hållbar stad

  Skillnad i luftkvalitet över landet

  Luftkvaliteten i Sverige är bättre än i många andra länder men det finns mycket att göra för att luften ska vara så ren att vår hälsa och miljö inte skadas, visar statistik som Naturvårdsverket rapporterat in till EU. Ett nytt internationellt avtal som ska förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet träder nu i kraft.

  • Av: Redaktionen Hållbar stad

   Pune: ritar om både staden och människorna

   Luftföroreningar orsakar miljontals dödsfall varje år. Frågan är lika akut som klimatförändringarna, så tänk om vi kunde lösa båda problemen samtidigt? Det är vad staden Pune tänker göra genom att få invånarna att promenera, cykla och resa med offentliga fortskaffningsmedel. Målet nås genom att man ritar om själva staden. Delstaten Maharashtra ligger i väster, nära…

   • Av: Världsnaturfonden WWF