Humana städer är gröna städer

Tiden verkar ha hunnit ikapp Gehl. Eller? Det budskap kontoret framfört har aldrig någonsin varit inaktuellt. I själva verket har det som Gehls arkitekter hela tiden talat om varit just så självklart att det inte riktigt verkat höras. Det blir tydligt när jag på Louisiana museum, i en föreläsning i anslutning till arkitekturutställningen Living –…

  • Av: Movium

    Framtiden är urban - befolkningen ökar i större städer

    Sverige minskar så gott som alla tätorter med en befolkning om 20.000 eller färre. Samtidigt ökar befolkningen kraftigt i större städer, särskilt i universitetsstäder. Tendensen är tydlig - framtiden är urban, och det gäller för EU och även inom OECD-området, som omfattar de 34 rikaste nationerna. Inom OECD-länderna behöver befintliga städer byggas om och till.…

    • Av: Mistra Urban Futures