Framtidsscenarier hjälper värmländska kommuner att planera klimatsmart

Framtiden är osäker och ingen vet vad vi egentligen har att vänta av klimatförändringarna och arbetet med att hejda dem. Länsstyrelsen Värmland har tagit fram fyra scenarier över möjliga framtider för regionen. Med hjälp av scenarierna ska kommunerna bättre kunna integrera energi- och klimataspekter i sina översiktsplaner. För att minska vår klimatpåverkan krävs det stora…

  • Av: Energimyndigheten