Är urbant synonymt med modernt?

Modern = nymodig, på modet, nutida, nu Att det ”urbana” egentligen syftar till täthet och en plats där det finns mycket människor, verkar sedan länge vara glömt. Nu tycks det urbana få representera det mesta som är bra. Det får, liksom staden, symbolisera framgång, utveckling och möjligheter. Exakt vad ordet urban betyder är något oklart…

  • Av: Härifrån