Stad och land – konkurrens eller komplement?

Tillväxtverket bjuder tillsammans med Entreprenörskapsforum och Östersunds kommun in till ett seminarium om relationen och möjligheterna till samverkan mellan staden och landsbygden. Anmälan och mer information Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden…

 • Av: Tillväxtverket, Entreprenörskapsforum & Östersunds kommun

  Utveckla svenska städer Helhetsperspektiv och samarbete viktigt enligt ny rapport

  Rapporten Utveckla svenska städer - planera för smart tillväxt, visar att samarbete är viktigt för att platser ska bli attraktiva. Attraktiva miljöer lockar människor att flytta till, eller bo kvar på en plats och underlättar därmed företagens behov av arbetskraft och kompetens. Attraktiva miljöer attraherar företagsetableringar och investeringar. Ett fungerande transportsystem, tillgång till bostäder, mötesplatser…

  • Av: Tillväxtverket

   Är staden norm?

   Varför talas det inte om normer som har med plats att göra? Det sätt på vilket vi talar om landsbygd och stad formar verkligheten och påverkar både individer och samhället i stort. Att det finns normer som styr är inget nytt. Och inget konstigt. Det är ofrånkomligt att vi både medvetet och omedvetet skapar normsystem…

   • Av: Härifrån

    Släppmingel för Tidskriften STAD!

    Nummer 16 | 2017 har temat Bortom storstaden – dags att riva murarna mellan stad och land. Vi bjuder på samtal om aktuella ämnen med intressanta personer. Kom och mingla och få tidskrift, popcorn och läsk! Tid: 17.00–19.00 Täta perspektiv på stad och land. Ett samtal om urbanisering med Matthew Pryor, landskapsarkitekt, Associate Professor, University…

    • Av: Movium

     En äng, ett barn, en midsommarkrans

     Har du hört talas om Bullerbysyndromet? Eller das Bullerbü-Syndrom, som det heter på originalspråk? Det är en idealisering av Sverige som kan förekomma i tyskspråkiga länder, med associationer till röda trähus, klara vikar och glada människor i midsommarsol. Det är ju inte riktigt hela sanningen om Sverige, men visst känner du igen dig? Längtan till…

     • Av: Jordbruksverket

      Stadens land

      Endast tre procent av Sveriges yta är bebyggd. Resten är åker, skog, vatten, berg och djupa dalar. Och nu tycks vi alla vilja samlas på en ännu mindre yta. Sverige genomgår numera den snabbaste urbaniseringen i hela Europa. Att det går så fort beror såklart på många saker. Dels är urbaniseringen en trend som karaktäriserar…

      • Av: Hållbar Stad

       Kopplingen mellan middagen och landskapet

       Foto: Urban Wigert Vi är många som värderar ängar, beteshagar och öppna marker högt. Det märks på fastighetspriser men också i undersökningar där människor får skatta sina preferenser för semestern eller sommarstugan. Vad vi kanske inte tänker på, är att den eftertraktade landskapsbilden är ett produktionslandskap. Landskapet ser ut som det gör för att någon…

       • Av: Jordbruksverket

        Urbanisering bakom bostadsbristen

        Foto: Fredrik Alpstedt (Soldattorp uploaded by palnatoke) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons. Att bostadskrisen seglat upp som en av de viktigaste valfrågorna kan knappast ha undgått någon. Politiker och organisationer på både höger- och vänsterkanten diskuterar, debatterar och lägger nya förslag stup i kvarten: Slopa anpassningskravet på nya bostäder! Återinför statliga subventioner! Inför marknadshyror! Mest fokus…

        • Av: Omvärld