Elektrifiering av stadsbussar

 En forskargrupp vid K2 och Lunds universitet har kartlagt elbussatsningar i svenska och europeiska städer. Genomgången visar på stor bredd för elbussprojekten i Sverige och Europa. Det finns dock vissa gemensamma nämnare. Det är tydligt att kommuner och regioner är den aktör som är mest aktiv och främst driver fram elbussprojekten. Kommunerna agerar som testytor…

  • Av: K2