50 korta poddar om hållbar stadsutveckling Kunskapsdialoger från Plattformsdagarna 2017

Varför är kulturen viktig för stadsutvecklingen? Hur ska samhället förhålla sig till digitaliseringen? Vilka faktorer är avgörande för att skapa jämlika och jämställda stadsmiljöer? Här hittar du ett 50-tal korta poddar om allt mellan stadsplaneringens himmel och jord. Poddarna var ursprungligen kunskapsdialoger under Plattformsdagarna som ägde rum i december. Vill du veta lite om allt?…

  • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

Riv väggar mellan akademi och städer

Med rubriken Riv väggar mellan akademi och städer genomförde Energimyndigheten ett av fyra plattformsmöten i Umeå den 20 maj 2015. Med nästan 80 representanter från städer, regioner, bransch, akademi och forskningsfinansiärer behandlade frågor om hur kunskapen om hållbara städer kan utvecklas och omsättas i praktiken. Deltagarna medverkade i samtal om hur Plattformen för hållbar stadsutveckling kan…

  • Av: Energimyndigheten

DEN NYA PLATTFORMEN FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

160 representanter för bland annat myndigheter, kommunala organ och NGOs deltog i konventet på Nalen i Stockholm den 4 december om statens nya plattform för hållbar stadsutveckling. Foto: Elsa Mångård/Boverket. Nu håller statens nya plattform för hållbar stadsutveckling på att ta form. Vid ett konvent på Nalen i Stockholm den 4 december diskuterades fyra föreslagna…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB