Malmö - de två kunskapsstäderna

Behandlar frågor om Malmös historia och utveckling, innanför- och utanförskap, segregation och synen på kunskap. Under 2012 arbetar Mikael Stigendal med en fortsättning av rapporten, som ska bearbeta de problem och förslag till lösningar som presenteras i denna första rapport. För att förstå varför skillnaderna i hälsa har blivit så stora i Malmö räcker det…

  • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö