Kunskapsallianser utvecklar Amiralsstaden

Med kunskapsallianser kommer fler Malmöbor involveras i utvecklingen av Amiralsstaden. Grundidén är att människor som annars inte gör sin röst hörd – till exempel unga och nyanlända – ska kopplas samman med beslutsfattare och tjänstepersoner. Det traditionella samrådsmomentet är inte alltid tillräckligt för att skapa delaktighet och involvering i en planprocess. Det är den bakomliggande…

 • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

  Värdeskapande stadsutveckling – Södertörnsakademin

  Välkommen till en förmiddag med Södertörnsakademin med fokus på värdeskapande stadsutveckling. Den här dagen syftar till att fördjupa kunskapen om hur kommunala planeringsprocesser kan bidra till en hållbar stadsutveckling och vad som krävs för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen. Tid: 09.00 – 12.00 följt av lunch på egen bekostnad Anmälan och mer information …

  • Av: Södertörnsakademin

   Tvärvetenskap är framtiden, men hänger universiteten med?

   De globala hållbarhetsmålen ställer nya krav på kunskapsproduktion. Komplexa problem behöver lösas inom samarbeten som utvecklas mellan akademi och samhällets aktörer. Men hur förbereds universitetens studenter, lärare och samhällets parter för att kunna möta dessa samhällsutmaningar tillsammans? Arrangör: Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan, Mistra Urban Futures Tid: 13.30 - 14.30 Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid…

   • Av: Mistra Urban Futures

    ”Processen är lika viktig som resultatet”

    Hur kan vi öka Malmöbornas delaktighet i att utveckla staden? Det är frågan som Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan undersöker och testar i Amiralsstaden. Med sina erfarenheter av att arbeta utomlands och för FN, för Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan med sig många nya idéer och perspektiv till svensk stadsutveckling, menar Sophia Bescher, projektledare Amiralsstaden, och fortsätter: – I Sverige kan…

    • Av: Malmö stad – Amiralsstaden

     Ta fram kunskap som utvecklar städer

     Sökperiod: 15 februari 2017 – 3 april 2017. Arbetar du med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för kunskapsprojekt som ska bidra till att stärka företagen genom att utveckla platsen där de är verksamma.

     • Av: Tillväxtverket

      Så blir kunskap till nya innovationer

      År 2025 ska Stockholm vara världens mest innovationsdrivna ekonomi. Med Länsstyrelsen i Stockholms län i spetsen arbetar politik, akademi och näringsliv i Stockholms län tillsammans genom fem insatsområden för att uppnå målet. Den 8 december hölls ett frukostmöte för att gå i genom vad som åstadkommits och vilka utmaningar som fortfarande finns att bemöta och hantera.…

      • Av: Mälardalsrået

       Enklare att arbeta med klimatanpassning

       En helt ny vägledning syftar till att underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar hjälp för att möta och rusta för ett förändrat klimat. Översvämningar, värmeböljor, smittspridning, jordskred och förändrade växtsäsonger är bara några exempel på vad ett förändrat klimat innebär. Stora delar av samhället påverkas och många…

       • Av: SMHI

        Samverkan - en framgångsfaktor

        Vad är det som gör en mötesplats stimulerande för lärande, innovation och utveckling? Är det byggnaderna eller är det människorna som rör sig och verkar där? I utvecklingen av Johanneberg Science Park vill vi skapa en levande mötesplats som välkomnar allt från förskolebarn till Nobelpristagare. Målet är en sjudande kunskapsmiljö med plats för forskare, studenter,…

        • Av: Johanneberg Science Park AB