Sustainable Urban Planning & Design

It is symptomatic of global processes of urbanization and related conflicts, worldwide. Resilient urban development will increasingly have to be negotiated between various citizen groups, stakeholders, authorities, and disciplines. In these struggles, artifacts such as maps, stories, images, and scenarios play important roles in articulating different understandings and possible futures. Architects, designers, and urban planners…

  • Av: KTH

    Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer

    I projektet ”Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer” arbetar Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH, med att utveckla metoder och analytiska verktyg för hur kommuner, bostadsbolag och andra aktörer kan integrera ekologiska och sociala aspekter i arbetet för hållbar stadsutveckling. En bok kommer att produceras där samband mellan social och ekologisk hållbarhet undersöks teoretiskt och empiriskt.

    • Av: KTH Centre for a Sustainable Built Environment