Byggemenskaper – en trend som nått Sverige?

I Fastighetsägarnas m fl rapport Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänstekonomin lyfts bygg- och bogemenskaper fram som ett alternativ för de som särskilt söker social förankring och trygghet i sitt boende. Danmark och Tyskland är föregångare där intresserade erbjuds stöd för att bilda byggrupper och själva utforma sitt boende efter eget huvud tillsammans…

  • Av: Fastighetsägarna