Är din kommun redo att nå 1,5 graders målet?

Nu lanseras One Planet City Challenge 2019-20, Världsnaturfonden WWFs utmaning till världens städer i klimatledarskap. Efter att Uppsala blev årets globala klimatstad 2018, höjer WWF ambitionerna ännu mer. Årets utmaning innehåller ett skarpt världsunikt verktyg som baseras på FNs IPCC data och är verifierat av ledande experter. Genom detta får din kommun en bedömning av…

 • Av: WWF – One Planet City Challenge

  Kommersen som format våra offentliga rum

  Städernas torg uppstod oftast ur behovet av öppna ytor för handel. Med modernismen har dock torgens kommersiella betydelse eroderats. Men hur ser framtidens handel ut och vad kan det innebära för innehållet på och kring morgondagens torgplatser? Det ömsom skogiga, ömsom vattensjuka landskapet i vår del av Europa innebar att forntidens människor gärna nyttjade isälvsåsarnas…

  • Av: Urbio

   Smarta städer kräver smarta och modiga människor

   Vad är en smart stad? På den frågan finns det säkert lika många svar som det finns människor. När jag tänker på smarta städer är det samhällen som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och år 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Den…

   • Av: IQ Samhällsbyggnad

    Umeå drar ned på koldioxidutsläppen

    EU är en stor finansiär i svenska utvecklingsprojekt. Flera miljoner går till stadsutvecklingsprojekt via den europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige som Tillväxtverket är förvaltare för. Ett av dessa projekt är ”Den koldioxidsnåla platsen” ska sprida kunskap och medvetenhet kring människors klimatpåverkan. I samverkan mellan kommunen, universitetet, näringslivet, föreningar och allmänheten ska Umeå bli en plats där…

    • Av: Tillväxtverket

     Ökad tillväxt i svenska stadskärnor

     Varje år tar WSP, på uppdrag av Fastighetsägarna, fram en rapport om svenska stadskärnors ekonomiska utveckling. Rapporten, som kallas Cityklimatet, noterar att omsättningen ökar men att skillnaderna är stora.

     • Av: Hållbar Stad

      Fri från att konsumera "Genom att prata om ekonomin kunde vi prata om vad som var viktigt"

      Staden är traditionellt sett en plats som konsumerar snarare än producerar. Varor flödar in och avfall flödar ut, som en oändlig och ohållbar kedja. Går det att förändra? Kan vi tänka på nya sätt? Malin Aghed är en av många personer som har valt att förändra sina konsumtionsmönster.

      • Av: Hållbar Stad

       Urban Research – Sustainable lifestylests

       Sustainable lifestylests – evaluating municipal initiatives. Time: 13.00–15.30 More information: Mistra Urban Futures Sweden strives to be a role model for the UN's Sustainable Development Goals, one being to achieve sustainable lifestyles by 2030. However, Sweden is among the top ten countries with the largest ecological footprint per person, and lifestyle choices such as private consumption,…

       • Av: Mistra Urban Futures

        Hållbara och cirkulära städer

        Amsterdam är en tätbefolkad stad med höga miljö- och hållbarhetsmål. Mycket folk på samma plats betyder att det är stora mängder produkter och material i omlopp. Material som kan återanvändas. År 2025 ska Amsterdam-regionen vara världsledande inom cirkulär ekonomi. Vad är cirkulär ekonomi? Och vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Amsterdam? Universitetshuvudstaden och kunskapsregionen Stockholm har…

        • Av: Mälardalsrådet

         Hållbara och cirkulära städer

         Amsterdam är en tätbefolkad stad med höga miljö- och hållbarhetsmål. Mycket folk på samma plats betyder att det är stora mängder produkter och material i omlopp. Material som kan återanvändas. År 2025 ska Amsterdam-regionen vara världsledande inom cirkulär ekonomi. Vad är cirkulär ekonomi? Och vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Amsterdam? Universitetshuvudstaden och kunskapsregionen Stockholm har…

         • Av: Mälardalsrådet

          En globalt rättvis hållbarhet

          Idag prisas de svenska städerna för sitt hållbarhetsarbete, med det verkar ofta ske på bekostnad av en ökad miljöpåverkan på andra platser i världen. Istället för att ha ett globalt tänk, isoleras hållbarheten till att vara en lokal angelägenhet. Vilken är logiken bakom den här synen på hållbarhet? Var är strategierna för en globalt rättvis…

          • Av: SLU