Släpp kommunerna loss!

Kommuner och städer har i många fall ambitiösare klimatmål än landet i sin helhet och har länge varit drivande i klimatarbetet. Fossilfritt Sverige bjuder nu in till en konferens med fokus på transporter och kommunernas roll i klimatarbetet. Tid: 10.00–16.00 (kaffe och registrering från kl. 9.30) Anmälan: Släpp kommunerna loss! Alla vill ha HVO –…

  • Av: Fossilfritt Sverige

Innovationsdagen 2016

Innovationsdagen 2016 är mötesplatsen för dig som vill delta i samtalet om det nya innovativa offentliga Sverige. I kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter sker en ständig utveckling som skapar värden för dem vi är till för. Men hur frigör vi innovationspotentialen som finns i Sveriges offentliga verksamheter? Vilka är trenderna som utmanar det offentliga…

  • Av: SKL

Bostäder för alla - men hur? (Göteborg)

SKL och Länsstyrelserna bjuder in till regionala seminarier. Syftet är att fördjupa diskussionen kring kommunernas förutsättningar och villkor för att medverka till ett ökat bostadsbyggande och bostadsförsörjning. Tid: 8.30 - 16.30 Målgrupp: Ordförande/vice ordförande i kommunstyrelsen och byggnadsnämnd eller motsvarande, samt ledande tjänstemän inom samhällsbyggnad/exploatering/planering. Innehåll Det byggs för få bostäder i Sverige. Bostadsbristen är värst…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

Bostäder åt alla – Växjö

Finansieringsmöjligheter och snabbare processer var frågor som diskuterades när SKL tillsammans med bland annat Plattform för hållbar stadsutveckling besökte Växjö under förra veckan. Temat Bostäder åt alla–men hur? visade sig vara lika relevant som svårhanterat. Receptet på framgång tycks ligga i platsanpassade och samstämmigt snickrade lösningar. Ibland får man intrycket av att enbart storstadsperspektivet är…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

Tillväxt kräver planering

Boverket och Tillväxtverket har lämnat sin slutrapport om det program för att stärka samspelet mellan fysisk planering, näringslivsutveckling och hållbar tillväxt som myndigheterna bedrivit under 2013-2015. Programmet har resulterat i nya arbetssätt och metoder för att ett stärkt samspel inom och mellan olika förvaltningsgränser, sektorer och planeringsnivåer. Resultaten kan inspirera kommuner och regioner till nya…

  • Av: Plattformen / Nyheter

Karta, klimatfond och resursmål ska minska klyftan

MOT MÅLEN. Årets tema för Världsnaturfonden WWFs Earth Hour City Challenge är ”Bridging the gap” till 2020. Städer och kommuner världen över måste bidra till att överbrygga klyftan mellan vad som görs och vad som behöver göras för att vi ska nå målet om en global uppvärmning på max 1,5 grader. Klimatavtalet i Paris räcker…

  • Av: WWF

Miljövänliga hus ger stora besparingar

Genom att effektivisera elanvändning och uppvärmning i kommunala fastigheter kan stora miljöbesparingar göras. Sunne och Umeå kommun arbetar parallellt med att energieffektivisera sina byggnader. Insatserna är olika men det gemensamma receptet för framgång är innovativa lösningar, engagemang och samarbete. Både Umeå och Sunne kommun har insett att det finns stor energieffektiviseringspotential i byggnader. Energieffektiviseringen kan…

  • Av: Energimyndigheten

Lär dig arbeta med klimatanpassning

Det är inte alltid självklart hur man som kommun ska arbeta med klimatanpassning, hur man ska gå tillväga för att möta stigande temperaturer och nya förutsättningar. Därför anordnar Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning en kurs som ger både tips och råd i en verklighet som står inför stora förändringar. Sverige behöver klimatanpassas. Med klimatanpassning menar vi…

  • Av: SMHI

Huddinges handbok för jämlikhetsanalys

Huddinge kommun har tagit fram en handbok för jämlikhetsanalys. Den ska vara ett stöd för anställda som på olika sätt arbetar med verksamhetsutveckling och statistik, resultat samt analys. Anna Bohlin, utvecklingsledare, berättar. Huddinge kommun har under många år arbetat med så kallad jämlik styrning. Kommunen såg ett dilemma med att jämlikhetsfrågorna ofta blev en sidofråga…

  • Av: Huddinge kommun

SmåKom – De små kommunernas samverkan

Hej Peter! Du är ordförande i ”De små kommunernas samverkan, SmåKom”. Vilka är ni och vad gör ni? SmåKom är en partipolitiskt oberoende ideell förening med syfte att stärka de till befolkningstalet små kommunerna. Med små kommuner menar vi kommuner vars invånarantal understiger eller är ungefär lika med 11 000 invånare. För närvarande har vi…

  • Av: Mälardalsrådet