Vi måste göra Malmö till barnens stad

- ny rapport om Malmöbarnens hälsa – Malmö har redan genomgått en stor förändring. Staden förflyttade sig från industristad till kunskapsstad. Nu är det dags att göra nästa ansiktslyftning. Malmö måste bli barnens stad där alla barn har en nutidstro, säger Marie Köhler verksamhetsansvarig för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne. Marie Köhler är kommissionär…

  • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö