Det går att planera för ökad rörlighet i vardagen – men finns viljan?

Illustration: Karin Andersson Vi måste röra oss mer, det har regeringen bestämt. Därför har Boverket haft i uppdrag att utveckla arbetet med samhällsplanering som kan stimulera till fysisk aktivitet i vardagen. Regeringsuppdraget har resulterat i en vägledning som tar fasta på goda exempel och kopplar rörelsefrämjande planering till plan- och bygglagen. Kolbjörn Guwallius har läst…

  • Av: Movium