Knitting House

Ett perspektiv på miljonprogrammet Mellan den 24 januari - 3 mars visar Arkitekturmuseet utställningen Knitting House, som är ett projekt av Elin Strand Ruin och The New Beauty Council. Knitting House är en stickad version av en lägenhet på tre rum och kök på Oslogatan 8 i Stockholmsförorten Husby. I anslutning till Knitting House visas…

  • Av: Omvärld

    Konstprojektet Att hitta hem

    Genom en ackumulativ metod av kartläggningar, nätverksbyggande och iscensättningar skapar konstprojektet Att hitta hem ett slags kollektiva minnen av hem, platser eller gemenskaper för kvinnor, som utgår från det vardagliga och handlingar som odling och matlagning, i en pågående undersökning om vad som konstituerar ett hem med utgångspunkt i den personliga upplevelsen av hemkänsla.

    • Av: Hållbar Stad