Nya slutsatser från FN:s klimatpanel

Inom kort presenterar FNs klimatpanel nya slutsatser, där bland annat klimatanpassning behandlas. I anslutning till att rapporten offentliggörs arrangeras ett seminarium i Stockholm och som även kan följas på webben. FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC fortsätter rapporteringen i sin femte vetenskapliga utvärdering. Den 31 mars presenteras den andra delrapporten, som behandlar klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och…

  • Av: SMHI

Utredning visar vägen

Foto: Susanne Nilsjö I slutet av året ska vi, i samverkan med en rad myndigheter, presentera förslag för det framtida svenska klimatanpassningsarbetet. Utredningsarbetet startar nu med att kartlägga ny kunskap samt genomförda och planerade åtgärder. En viktig del blir att identifiera de behov som finns i samhället. Den stora Klimat- och sårbarhetsutredningen som presenterades 2007…

  • Av: SMHI

Se filmen om klimatanpassning

Vill du se levande exempel på klimatanpassning? Nu finns en ny kortfilm som förklarar vad arbetet innebär och varför det görs. Fler och mer intensiva skyfall, stigande havsnivå, fler värmeböljor. Ett förändrat klimat påverkar många områden i vårt samhälle. Den kommande rapporten från FNs klimatpanel IPCC bekräftar bilden av att klimatet förändras, och lyfter också…

  • Av: SMHI

Portal vägleder för klimatanpassning

Har du kikat in på webbplatsen Klimatanpassningsportalen, klimatanpassning.se? Vi lanserade nyligen ett helt nytt material som handlar om klimatförändringens effekter i Sverige och hur samhället påverkas. Här kan du läsa om klimatanpassning i byggande och samhällsplanering, exempelvis att vallar, dammar och diken kan fungera som buffert vid översvämningar, eller att lövträd binder stora mängder vatten…

  • Av: SMHI

Är en hållbar stad en trygg stad?

Begreppet Hållbar stad skulle kunna betyda en stad där det är tryggt att leva. Det gäller både den miljö vi har idag men kanske ändå viktigare, den vi bygger för framtiden. Förändringar i klimatet är ett av de hot som vi behöver minska sårbarheten för. Därför ska klimatanpassning stå högt upp på planeringsagendan. Många kanske…

  • Av: SMHI