Ett förändrat klimat = förändrade förutsättningar?

Skribent: Julia Roth Traditionellt sett har det funnits en stark koppling mellan städer och deras omkringliggande landskap, men denna ömsesidiga relation har allt mer förändrats genom nya transportlösningar och tillgång till globala marknader. Många städer får sin mat från globala nätverk, vilket innebär ekonomiska fördelar men samtidigt ökad sårbarhet. Hur kan vi finna ett rättvist…

  • Av: SLU