Järvaborna skapar 60 meter bred muralmålning i Husby

Den största kollektiva muralmålningen i sitt slag i Sverige skapas just nu av Järvaborna i Husby. Muralmålningen som går under namnet ”Mitt Hem, Min Bild” uppförs på en 60 meter bred fasad i centrala Husby, och det är Järvabornas egna bilder och berättelser om sitt område som ligger till grund för målningen. Den 22 oktober…

  • Av: Förorten i Centrum

Creative Call

Creative Call: ATLxSTHLM är ett interkulturellt initiativ på gräsrotsnivå, med syfte att använda konst och kreativ kultur för att bygga socialt hållbara och demokratiska samhällen. Det är en festival, en rörelse och ett växande transatlantiskt nätverk av individer, institutioner och organisationer som stöder Creative Call kärnidéer om konst och kultur som ett verktyg för empowerment…

  • Av: Förorten i Centrum

Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer

I projektet ”Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer” arbetar Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH, med att utveckla metoder och analytiska verktyg för hur kommuner, bostadsbolag och andra aktörer kan integrera ekologiska och sociala aspekter i arbetet för hållbar stadsutveckling. En bok kommer att produceras där samband mellan social och ekologisk hållbarhet undersöks teoretiskt och empiriskt.

  • Av: KTH Centre for a Sustainable Built Environment

Muralmålningar

Våra projekt De projekt som vi kommer att skriva om kommer att behandla social hållbarhet och hur man kan implementera konsten som ett verktyg i det arbetet. Vi vill möjliggöra och synliggöra människors kollektiva bildberättelser i det offentliga miljöer. Vårt forum blir ett plattforum för Förorten i Centrum:s och deltagarnas utsagor kring muralmålningsprojekten. Husby60 -…

  • Av: Förorten i Centrum