Åtgärder som höjer tågens punktlighet

Med förbättrad tidtabellsplanering, tydligare instruktioner till resenärer på järnvägsstationerna och en järnväg som klarar vårt svenska klimat kan antalet avgångar som anländer i tid öka väsentligt, det visar Carl-William Palmqvist som disputerar med en avhandling om förseningar i Sveriges tågtrafik.

  • Av: K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Fokus på Sverigeförhandlingen

Erik Ronnle som är doktorand vid Lunds universitet och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, har studerat nyttoanalyserna i Sverigeförhandlingen för att se vilken roll dessa kan spela i beslutsprocessen. Höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö planeras. Sverigeförhandlingens uppdrag är att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och ta fram förslag till principer…

  • Av: K2

Visionär infrastrukturpolitik – utopi eller måste?

I årets Almedalsvecka arrangerar vi i Mälardalsrådet tillsammans med Handelskammaren Mälardalen ett seminarium med just ovanstående rubrik. Med denna vill vi lyfta frågor kring järnvägsnätet – både behov av nybyggnad och underhåll av befintligt system. Kan eller måste vi ha en mer visionär infrastrukturpolitik för att möta de stora behoven? Bristerna i dagens system drabbar…

  • Av: Mälardalsrådet