Brist på jämställdhet i transportplanering

Många utvecklingsprojekt inom transport saknar ett genus- och mångfaldsperspektiv. Ett jämställt transportsystem ger kvinnor och män samma makt över sin egen mobilitet, enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. I ett projekt finansierat av Boverket undersöker Malin Henriksson, forskare på VTI, hur ungdomar upplever att vara ute sent på kvällen. – När vi intervjuade ungdomar om…

 • Av: Hållbar stad

  Könsskillnader och pendling – kan transporter bli jämställda?

  Män arbetspendlar fortfarande mer än kvinnor, det visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Charlotta Faith Ell, Forskningsansvarig på WSP, kommenterar skillnaderna och hur jämställd transportplanering kan skapas. Under 2014 arbetspendlade ca 300 000 män och 236 000 kvinnor till och mellan kommuner i Stockholm-Mälarregionen. Kvinnor pendlar i högre utsträckning till orter i närhet av den…

  • Av: Mälardalsrådet

   Hur skapas jämställda offentliga miljöer?

   Jämställdhet och offentliga miljöer står i fokus när Boverket genomför slutkonferensen för ett uppdrag kring just dessa frågor. Mellan åren 2014 och 2016 har 24 utvecklingsprojekt genomförts. Erfarenheter från ett urval av dessa presenteras under dagen. Tid: 22 november, 09.00 – 16.00 Plats: ArkDes, Skeppsholmen, Stockholm Inledningstalare är Pernilla Baralt, statssekreterare hos Åsa Regnér, och Boverkets generaldirektör…

   • Av: Boverket

    Nu finns verktyg för jämställd transportplanering!

    I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet. Förväntningarna på att belysa sociala konsekvenser, exempelvis jämställdhet, i samband med transportplanering ökar i Sverige. Hittills har det saknats ett etablerat verktyg för att analysera hur…

    • Av: K2

     Huddinges handbok för jämlikhetsanalys

     Huddinge kommun har tagit fram en handbok för jämlikhetsanalys. Den ska vara ett stöd för anställda som på olika sätt arbetar med verksamhetsutveckling och statistik, resultat samt analys. Anna Bohlin, utvecklingsledare, berättar. Huddinge kommun har under många år arbetat med så kallad jämlik styrning. Kommunen såg ett dilemma med att jämlikhetsfrågorna ofta blev en sidofråga…

     • Av: Huddinge

      Vad är social hållbarhet för dig?

      Ewa Larsson (MP), socialborgarråd i Stockholm För mig är social hållbarhet en förutsättning för att ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska bli verklighet. Dessa förhållanden hänger ihop och är beroende av varandra. Den sociala hållbarhetsdimensionen innehåller jämställdhet, rättvisa och lika möjligheter och är grunden för ett samhälle där alla känner att de har en plats och…

      • Av: Hållbar Stad

       Jämlika och jämställda medborgardialoger

       Många är laddade för att göra medborgardialoger mer jämlika och jämställda. Göteborgs Stad har ett spännande utvecklingsarbete framför sig. Det handlar om att möjliggöra inflytande och påverkan över samhällsutvecklingen för alla grupper i samhället, exempelvis genom medborgardialoger. Anna Bilén är utvecklingsledare i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. Här bloggar hon om erfarenheter av arbetet och hur vi…

       • Av: Socialhållbarhet.se

        Nytt statligt stöd

        Illustration; Boverket/Jan Olsson Sedan början på februari är det möjligt att söka statligt stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Syftet med stödet är att främja att den offentliga miljön utformas så att såväl kvinnor som män, såväl flickor som pojkar känner sig delaktiga, bekväma, vågar ta plats och vill umgås…

        • Av: Boverket

         Aktivitetsyta på tjejers villkor

         I Malmö pågår ett omfattande arbete med satsningar på hållbar stadsomvandling. Det långsiktiga och övergripande målet är att skapa en sammanhållen och attraktiv stad som är hållbar ur både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Ett perspektiv som lyfts extra i omvandlingsarbetet är jämställdhet. Hur skapar man hållbara, intressanta och spännande platser som också gynnar ett jämställt användande? I Rosengård byggs just nu en aktivitetsyta som planerats med målet att locka tjejer att ta plats i den offentliga miljön.

         • Av: Hållbart Malmö