”Brådskande samhällsutmaningar kräver ett helt annat helhetstänk”

Efter flera års intensivt arbete med kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städerna Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm, avslutas den andra fasen av Vinnovasatsningen “Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer". Nu är projektets slutrapport – Innovationskapacitet för att leda och organisera hållbar samhällsutveckling – publicerad. Tillsammans har städerna utvecklat unik kunskap om…

  • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

    Innovationsdialog för klimatanpassning

    Hur kan vi anpassa samhället till ett förändrat klimat? Vilka utmaningar och innovativa lösningar finns idag? Vad kan du inom offentlig sektor, näringsliv, forskning eller ideella organisationer göra? Ett viktigt tillfälle att utbyta idéer kommer den 5 juni i Stockholm. Då arrangeras Innovationsdialog för klimatanpassning av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och Regeringskansliet, i samarbete med…

    • Av: SMHI